Monizm nedir örnekleri ?

Muqe

New member
Monizm Nedir ve Ornekleri

Monizm, bir felsefi yaklasm olarak, her seyin bir tek temel varlk veya ilkenin varlgna inanlmasdr. Felsefede, monizm, tek bir doga ustu varlgn eksiksiz tum ozellikleri tarafndan yonetilen evrenin varlgna inanmay gerektirir. Monizm, bircok farkl felsefi akmlar arasnda yaygn olarak kabul edilmistir ve bu akmlar arasnda en cok bilineni, Hindistan'dan gelen Vedanta'dr.

Monizmin Tarihcesi ve Kokeni

Monizm, Antik Yunan felsefecilerinden Parmenides tarafndan ortaya atld ve gunumuze kadar cesitli akmlar ve filozoflar tarafndan farkl sekillerde gelistirildi. Parmenides'e gore, evrenin var olan tek gercek varlk, ebedi ve degismez bir varlkt. Diger Yunan felsefecileri, ozellikle Empedokles, bu konuda ayn fikirde olmasa da, monizm, ozellikle de Platon ve onun ogrencisi Aristoteles tarafndan kabul edildi.

Monizmin Farkl Takipcileri

Monizm, 19. yuzylda Avrupa ve Amerika'da ortaya ckan felsefi akmlar arasnda da mevcuttur. Bergson'un "oznel evren" yaklasm, Spinoza'nn "Birlik" felsefesi ve Schopenhauer'in "volutaryan monizmi" gibi akmlar, monizmi temel alan bircok felsefe akmn olusturmustur.

Monizmin Farkl Dallar

Monizm, birden fazla dal halinde incelenebilir ve bu dallar arasnda en cok bilinenleri, teist ve ateist monizmlerdir. Teist monizm, ebediyen var olan tek bir varlgn varlgna inanmay gerektirirken, ateist monizm, ebediyen var olan tek bir varlgn olmadgn one surer. Ayrca, icsel monizm, dssal monizm ve kozmik monizm gibi diger monist akmlar da vardr.

Sonuc

Monizm, cok eski bir felsefi akmdr ve cesitli felsefe akmlarnn temelini olusturmustur. Monizm, teist ve ateist monizm olarak iki temel ture ayrlmstr ve bunlarn her ikisi de kendi icinde cesitli dallara ayrlmstr. Monizm, cogu felsefi akmdan farkl olarak, tek bir temel varlgn evreni yonetmesine inanr.