Boşanmak isteyen eşin telefonundaki silinen kayıtların geri getirilmesi hukuka muhalif

A

admin

Guest
İHA muhabirinin İçtihat Bülteni’nden edindiği bilgiye göre, davacı erkek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası açtı. Birinci derece mahkemesi, yaptığı yargılama kararında açılan boşanma davasını reddetti. Karara karşı davacı erkek tarafınca istinaf kanun yoluna başvurdu.

İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince “davalı bayanın tam kusurlu olduğu nedeni öne sürülerek birinci derece mahkemesi sonucunın tamamını kaldırılarak bir daha karar kurdu ve erkeğin davasının kabulüne ve ferilerine” karar verdi. Bu defa, bölge adliye mahkemesince verilen bu karara karşı davalı bayan temyiz talebinde bulundu.

Telefona yüklenen program hukuka karşıt sayıldı

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Yapılan yargılama ve toplanan kanıtlardan; davacı şahitleri, davalı bayana ilişkin telefonda fotoğraf ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de davacı erkeğin duruşmadaki ‘bayanın telefonuna ‘disk digger’ isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği’ beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka ters olarak elde edilen kanıt niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka alışılmamış bu kanıt kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu kanıt ile kanıtlanmak istenen vakıa bayana kusur olarak yüklenemez. Öteki yandan davacı erkek tarafınca belgeye sunulan ve davalı bayana ilişkin olduğunu argüman ettiği yazışmaların davalı bayan tarafınca kabul edilmediği, davalı tarafınca yazıldığı savının soyut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar da kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu durumda, dinlenen şahitlerin davacıdan edindikleri duyuma dayalı anlatımları da dikkate alındığında, davalı bayana yüklenen itimat sarsıcı davranış vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. bu biçimde, davacı erkeğin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde davanın kabulü yanlışlı olup bozmayı gerektirmiştir” biçiminde karar vererek bölge adliye mahkemesinin boşanma davasının kabulüne ait kararı bozdu.

sonucu kıymetlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söylemiş oldu: “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, başka eşin isteği olmaksızın telefonuna yüklenen program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka ters kanıt olarak kabul ederek bu kanıt ile kanıtlanmak istenen vakıanın öbür eşe kusur olarak yüklenemeyeceğinin altını tekrar çizmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 01.06.2017, 13.09.2017, 22.02.2018 ve 25.04.2022 tarihinde de bu doğrultuda kararlar vermişti” dedi.