Arabuluculuk evraklarının yüzde 69’u “el sıkışma” ile sonuçlandı

  • Konuyu başlatan admin
  • Başlangıç tarihi
A

admin

Guest
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya bakılırsa, 14 Kasım 2013’te uygulanmaya başlanan türel uyuşmazlıkların tahlilini tarafların isteğine dayalı olarak sağlayan arabuluculuktaki belge sayısı 3 milyonu aştı.

Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 belgeden 2 milyon 781 bin 858’inin müzakeresi tamamlandı. Bunların 1 milyon 930 bin 328’inde mutabakatın sağlanmasıyla uygulamada muvaffakiyet yüzde 69 oldu.

– İş uyuşmazlıklarında muahede yüzde 58, ticari uyuşmazlıklarda yüzde 53

Bilgilere göre bugüne kadar 934 bin 780 evrak ihtiyari arabuluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 belgeden 833 bin 667’si mutabakat ile sonuçlandı. İhtiyari arabuluculuk uygulamasında muvaffakiyet oranı yüzde 99’a ulaştı.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan mecburî arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 evraktan 809 bin 661’i mutabakat ile sonuçlandı ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kapsamında mutabakat oranı yüzde 58 oldu. Uyuşmazlık evrakları, ortalama 10 gün üzere kısa bir müddetde tahlile kavuşturuldu.

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı muahede ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta muvaffakiyet oranı ise yüzde 53 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020’den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 belgenin 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı.